Monday, June 7, 2010

Akta Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 1998

Objektif


Memberi nasihat dan arahan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkaitan penyiasatan kes, dan mengendalikan pendakwaan di Mahkamah bagi menentukan mereka yang melanggar peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465] dihukum mengikut undang-undang demi memastikan kepentingan awam dan negara terpelihara.

Fungsi-fungsi

Menyelia, mengkoordinasi dan memberikan arahan berkenaan kertas siasatan berkaitan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465];
Mengeluarkan izin pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut;
Mengendalikan pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut; dan
Memberikan sebarang maklumat dan maklum balas yang dikehendaki oleh (SKMM)


Kuasa dan fungsi Suruhanjaya

(1) Suruhanjaya hendaklah mempunyai segala fungsi yang
dipertanggungkan ke atasnya di bawah undang-undang komunikasi
dan multimedia dan, tanpa menjejaskan keluasan yang disebut
terdahulu, Suruhanjaya hendaklah juga mempunyai fungsi yang
berikut:
(a) menasihati Menteri tentang perkara berkenaan dengan
objektif dasar kebangsaan bagi aktiviti komunikasi dan
multimedia;
(b) melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan undangundang
komunikasi dan multimedia;
(c) mengawal selia segala perkara yang berhubungan
dengan aktiviti komunikasi dan multimedia yang tidak
diperuntukkan dalam undang-undang komunikasi dan
multimedia;
(d) menimbangkan dan mengesyorkan reformasi kepada
undang-undang komunikasi dan multimedia;
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 15
(e) mengawasi dan memantau aktiviti komunikasi dan
multimedia;
(f) menggalakkan dan meningkatkan pembangunan industri
komunikasi dan multimedia termasuk dalam bidang
penyelidikan dan latihan;
(g) menggalakkan dan meningkatkan pengawalan sendiri
dalam industri komunikasi dan multimedia;
(h) memupuk dan mengekalkan kewibawaan semua orang
yang dilesenkan atau selainnya diberi kuasa di bawah
undang-undang komunikasi dan multimedia;
(i) memberikan bantuan dalam apa-apa bentuk kepada, dan
untuk menggalakkan kerjasama dan penyelarasan di
kalangan, orang yang terlibat dalam aktiviti komunikasi
dan multimedia; dan
(j) menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undangundang
bertulis sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri
melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta.


*dipetik daripada laman web rasmi Attorney General's Chamber [http://www.agc.gov.my/agc/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=253〈=bm]-(7/6/10)
oleh: purple flamingo

1 comment:

Ali Jay said...

Assalamualaikum, kalau facebook dihack atau diceroboh dan org yg menghack akaun fb tu mengaku die yg hack...boleh diambil ape2 tindakan tak? buktinya sudah ade dan die mengaku...

Monday, June 7, 2010

Akta Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 1998

Objektif


Memberi nasihat dan arahan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkaitan penyiasatan kes, dan mengendalikan pendakwaan di Mahkamah bagi menentukan mereka yang melanggar peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465] dihukum mengikut undang-undang demi memastikan kepentingan awam dan negara terpelihara.

Fungsi-fungsi

Menyelia, mengkoordinasi dan memberikan arahan berkenaan kertas siasatan berkaitan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465];
Mengeluarkan izin pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut;
Mengendalikan pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut; dan
Memberikan sebarang maklumat dan maklum balas yang dikehendaki oleh (SKMM)


Kuasa dan fungsi Suruhanjaya

(1) Suruhanjaya hendaklah mempunyai segala fungsi yang
dipertanggungkan ke atasnya di bawah undang-undang komunikasi
dan multimedia dan, tanpa menjejaskan keluasan yang disebut
terdahulu, Suruhanjaya hendaklah juga mempunyai fungsi yang
berikut:
(a) menasihati Menteri tentang perkara berkenaan dengan
objektif dasar kebangsaan bagi aktiviti komunikasi dan
multimedia;
(b) melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan undangundang
komunikasi dan multimedia;
(c) mengawal selia segala perkara yang berhubungan
dengan aktiviti komunikasi dan multimedia yang tidak
diperuntukkan dalam undang-undang komunikasi dan
multimedia;
(d) menimbangkan dan mengesyorkan reformasi kepada
undang-undang komunikasi dan multimedia;
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 15
(e) mengawasi dan memantau aktiviti komunikasi dan
multimedia;
(f) menggalakkan dan meningkatkan pembangunan industri
komunikasi dan multimedia termasuk dalam bidang
penyelidikan dan latihan;
(g) menggalakkan dan meningkatkan pengawalan sendiri
dalam industri komunikasi dan multimedia;
(h) memupuk dan mengekalkan kewibawaan semua orang
yang dilesenkan atau selainnya diberi kuasa di bawah
undang-undang komunikasi dan multimedia;
(i) memberikan bantuan dalam apa-apa bentuk kepada, dan
untuk menggalakkan kerjasama dan penyelarasan di
kalangan, orang yang terlibat dalam aktiviti komunikasi
dan multimedia; dan
(j) menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undangundang
bertulis sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri
melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta.


*dipetik daripada laman web rasmi Attorney General's Chamber [http://www.agc.gov.my/agc/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=253〈=bm]-(7/6/10)
oleh: purple flamingo

1 comments:

Ali Jay said...

Assalamualaikum, kalau facebook dihack atau diceroboh dan org yg menghack akaun fb tu mengaku die yg hack...boleh diambil ape2 tindakan tak? buktinya sudah ade dan die mengaku...